Договір публічної оферти

1.Терміни і визначення

1.1. У цьому Договорі терміни, зазначені в даному розділі, мають таке значення:

 • Інтернет-магазин - офіційний інтернет-магазин Продавця «Limway», розташований по інтернет- адресою http://www.limwine.com.ua 
 • сайт - http://www.limwine.com.ua 
 • Сторони договору - Продавець і Покупець.
 • Продавець - суб'єкт господарської діяльності (юридична особа), зареєстроване відповідно до чинного законодавства України – Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІМВЕЙ» (ТОВ «ЛІМВЕЙ»), директор Кварацхелія Іраклій (Юридична адреса: 69002, м.Запоріжжя, ул.Запорожская, 6а / 111, код ЄДРПОУ 40772639, UA503133990000026006055738250 у Філії РУ «Приватбанк», МФО 313399, тел. +38 (097) 764-88-55, E-mail: info@limwine.com.ua Даний Договір містить інформацію про Продавця, як учасника відносин в сфері електронної комерції, відповідно до Закону України «Про електронну комерцію».
 • Користувач Сайту - особа, яка здійснила реєстрацію на Сайті. 
 • Покупець - фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку, яка отримує інформацію від Інтернет-магазину, яка розміщує замовлення на пошук та резервування Товарів, які представлені на сайті Інтернет-магазину, для цілей не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, чи юридична особа/фізична особа  - підприємець, що акцептують публічну оферту на умовах цього Договору.
 • Товар - об'єкт угоди Сторін, перелік найменувань асортименту, представлений в Інтернет-магазині і розміщений на Сайті.
 • Умови продажу - умови продажу Товарів в Інтернет-магазині, викладені в цьому Договорі.
 • Акцепт - прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо купівлі Товару і оформлення Покупцем Замовлення відповідно до умов цього Договору.
 • Замовлення - запит Покупця, оформлений згідно наведеної на сайт формі, на придбання і доставку Товарів, за адресою, вказаною Покупцем. 
 • Реєстрація на Сайті - отримання індивідуальної ідентифікації шляхом надання логіна і пароля. 

2. Загальні положення

2.1. Замовляючи Товари через Інтернет-магазин, Користувач сайту погоджується з умовами продажу Товарів.

2.2. Ці положення Договору, а також інформація про товар, представлена ​​на Сайті, є публічною офертою відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України.

2.3. Ці умови можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку без повідомлення Користувача сайту / Покупця. Нова редакція Умов набуває чинності з моменту її опублікування на Сайті.

2.4. Цей Договір набуває чинності, і оферта вважається акцептована з моменту оформлення Замовлення Покупцем і його прийняття Продавцем.


3. Предмет Договору 

3.1. Предметом Угоди є надання Продавцем можливості Користувачеві купувати Товари для потреб, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, Товари. За умовами цього Договору Продавець передає, а Покупець приймає і оплачує Товар на умовах цього Договору.

3.2. Право власності на Ваше замовлення Товари переходить до Покупця з моменту фактичної передачі Товару Покупцю і оплати останнім повної вартості Товару. Ризик його випадкової загибелі або пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту фактичної передачі Товару Покупцю.


4. Реєстрація на сайті

4.1. Реєстрація Користувача Сайту здійснюється за допомогою натискання на кнопку «Реєстрація» і внесення інформації відповідно до форми, розміщеної на Сайті.

4.2. Реєстрація на Сайті не є обов'язковою для оформлення Замовлення.

4.3. Продавець не несе відповідальності за точність і правильність інформації, що надається Користувачем при реєстрації.

4.4. Передача Відвідувачем Сайту / Покупцем третім особам логіна і пароля, отриманих після реєстрації на Сайті, заборонена.


5. Товар та порядок здійснення покупки

5.1. Продавець забезпечує наявність на своєму складі Товарів, представлених на Сайті. Супроводжуючі Товар фотографії є ​​простими ілюстраціями до Товару і можуть відрізнятися від його фактичного зовнішнього вигляду. Опис / характеристика Товару не є вичерпними. Для отримання додаткової інформації щодо Товару Покупець має право звернутися до Продавця.

5.2. У разі відсутності замовлених Покупцем Товарів на складі Продавця, останній має право виключити вказаний Товар із Замовлення / анулювати Замовлення Покупця, повідомивши про це Покупця шляхом направлення відповідного електронного повідомлення на адресу, вказану Покупцем при реєстрації (або дзвінком оператора Call-центру / менеджером Продавця).

5.3. Після оформлення Замовлення на Сайті Покупцеві надається інформація про передбачувану дату доставки шляхом надсилання електронного повідомлення на адресу, вказану Покупцем при реєстрації, або по телефону. Оператор Call-центру / менеджер Продавця уточнює деталі Замовлення, погоджує дату доставки, яка залежить від наявності замовлених Товарів на складі Продавця і часу, необхідного для обробки і доставки Товару.

5.4. Очікувана дата передачі Товару в Службу доставки (транспортна компанія, кур'єрська служба або оператор поштового зв'язку) повідомляється Покупцю менеджером, обслуговуючим Замовлення, по електронній пошті або при контрольному дзвінку Покупцеві. Дата передачі Товару може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку в разі наявності об'єктивних, на розсуд Продавця, причин.


6. Ціна Товару

6.1. Ціни на Товар визначаються Продавцем в односторонньому безспірному порядку і вказуються на сторінках інтернет-магазину.

6.2. Ціна товару вказується в гривнях України і включає в себе податок на додану вартість та акцизний податок.

6.3. Остаточна Ціна Товару визначається з урахуванням дії знижок на Товар або інших обставин, що впливають на остаточну ціну Товару, в тому числі дію відповідних бонусних програм і програми лояльності.


7. Момент укладання договору

7.1. Оформлення Покупцем Замовлення на Товар проводиться шляхом вчинення дій по розміщенню на Сайті заявки на покупку Товару згідно форми, розміщеної на сайті використовуючи Сервіси Сайту.

7.2. Факт оформлення Замовлення Покупцем є беззаперечним фактом прийняття Покупцем умов даного Договору.


8. Права та обов'язки сторін

8.1. Продавець зобов'язується:

8.1.1. З моменту укладення цього Договору забезпечити в повній мірі всі зобов'язання перед Покупцем відповідно до умов цього договору і чинного законодавства.

8.1.2. Обробляти персональні дані Покупця і забезпечувати їх конфіденційність в порядку, встановленому чинним законодавством.

8.2. Продавець має право:

8.2.1. Змінювати цей Договір, Ціни на Товар, Умови продажу, способи і терміни оплати і доставки товару в односторонньому порядку, шляхом розміщення даних змін на сторінках Сайту. Зміни вступають в силу з моменту їх розміщення на Сайті і вважаються доведеними до відома Покупця.

8.2.2. Без узгодження з Покупцем, передавати свої права та обов'язки по виконанню Договору третім особам.

8.2.3. Здійснювати записи телефонних розмов з Користувачем / Покупцем. При цьому Продавець зобов'язується: запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, отриманої в ході телефонних переговорів, і / або передачу її третім особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень, відповідно до Закону України «Про інформацію».

8.2.4. Вимагати від Покупця 100% передоплати замовленого товару і відмовити в доставці Товару при невиконанні такої вимоги Продавця.

8.2.5. Використовувати технологію "cookies", що не містить конфіденційну інформацію.

8.2.6. Отримувати інформацію про ip - адресу відвідувача Сайту. Дана інформація не використовується для встановлення особистості відвідувача і не підлягає передачі третім особам.

8.2.7. Направляти Покупцеві повідомлення рекламно-інформаційного характеру за допомогою e-mail і sms-розсилок з інформацією про знижки, акції, нові надходження тощо Частота розсилок визначається Продавцем самостійно.

8.2.8. Змінювати умови Акцій, розміщених на Сайті, в односторонньому порядку, шляхом розміщення на Сайті таких змін.

8.3. Покупець зобов'язується:

8.3.1. Ознайомитися з умовами цього Договору, цінами на Товар, умовами продажу, доставки і оплати Товару до моменту укладення Договору.

8.3.2. Повідомити всі необхідні дані, що ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві Товару для виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем.

8.3.3. Оплатити замовлений Товар і його доставку на умовах цього договору.

8.4. Покупець має право:

8.4.1. Отримувати інформацію про товар, необхідну для визначення характеристик Товару і оформлення Замовлення.

8.4.2. Оформити Замовлення Товару.

8.4.3. Отримати замовлений Товар за умови виконання Покупцем в повному обсязі і належним чином зобов'язань за Договором, в тому числі умов оплати Товару і передачі Продавцю всіх даних, що ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві Товару.


9. Доставка Товару

9.1. Доставка Товару Покупцю здійснюється в терміни, узгоджені Сторонами за умови підтвердження Замовлення оператором Call-центру / менеджером Продавця.

9.2. Товар доставляється Покупцеві Службою доставки (транспортною компанією, кур'єрською службою, оператором поштового зв'язку), яка узгоджується Покупцем з оператором Call-центру / менеджером Продавця.

9.3. Терміни передачі Продавцем Товару Службі доставки можуть бути узгоджені Покупцем з оператором Call-центру / менеджером Продавця.

9.4. Терміни доставки Товару Покупцеві Службою доставки встановлюються виключно Службою доставки.

9.5. Територія доставки Товарів, представлених на Сайті, обмежена межами України.

9.6. Затримки в доставці можливі зважаючи на непередбачені обставини, що сталися не з вини Продавця.

9.7. При доставці Товар вручається Покупцеві або третій особі, зазначеному в замовленні в якості одержувача (далі Покупець і третя особа іменуються «Одержувач»).

9.8. Вартість доставки Товару встановлюється Службою доставки згідно з діючими тарифами.

9.9. Обов'язок Продавця передати товар Покупцю вважається виконаним з моменту передачі Товару Службі доставки.

9.10. Покупець зобовязаний перевірити Товар на відповідність заявленій якості, асортименту та комплектності Товару, а також перевірити термін доставки Товару і цілісність упаковки. Підпис в транспортних документах підтверджує прийняття Товару Покупцем і виконання Продавцем належним чином і в повному обсязі зобов'язань за Договором.

9.11. Після отримання Товару претензії до кількості, комплектності, якості та виду Товару не приймаються.

9.12. Покупець погоджується з тим, що здійснення доставки - окрема послуга, яка не є невід'ємною частиною придбаного Товару, яка вважається виконаним з моменту отримання Товару Покупцем і здійснення відповідних платежів, у тому числі за послуги доставки.


10. Оплата Товару

6.4. Оплата Товару здійснюється Покупцем шляхом перерахування грошових коштів в розмірі 100% вартості Товару Продавцю або, в разі доставки Товару з умовою післяплати - готівковими коштами Службі доставки при отриманні Товару.


11. Повернення товару

11.1 Товар обміну та  поверненню не підлягає відповідно до Постанови  Кабінету Міністрів України від 19.03.1994р. №172. 


12. Форс-мажор

12.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання було викликано обставинами непереборної сили, що виникли після набрання чинності цим Договором. Обставини непереборної сили - надзвичайні події або обставини, які Сторона не могла передбачити або запобігти доступними їй засобами. Такі надзвичайні події або обставини включають в себе, зокрема: страйки, повені, пожежі, землетруси і інші стихійні лиха, війни, військові дії, дії державних органів, а також будь-які інші обставини, що виходять за межі контролю однієї із Сторін. Зміни чинного законодавства або нормативних актів, прямо або побічно впливають на виконання Сторонами зобов'язань за Договором.

                   

13. Відповідальність сторін

13.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

13.2. Незаконне використання текстової інформації і графічних зображень (ілюстрацій Товару), розміщених на Сайті, переслідується відповідно до чинного законодавства України.


14. Додаткові умови

14.1. Сервіси Інтернет-магазину можуть бути тимчасово частково або повністю недоступні до перегляду і користування з причин технічного характеру. Технічна служба Продавця має право періодично проводити необхідні профілактичні або інші роботи.

14.2. Персональні дані Користувача / Покупця обробляється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Особисті дані збираються виключно з метою дотримання вимог чинного законодавства України.

14.3. При реєстрації на Сайті Користувач надає наступну інформацію: Прізвище, Ім'я, адреса електронної пошти, номер контактного телефону, місто і пароль для доступу до Сайту.

14.4. Продавець використовує персональні дані Користувача / Покупця, в тому числі: для реєстрації Користувача на Сайті; для виконання своїх зобов'язань перед Користувачем / Покупцем; для оцінки та аналізу роботи Сайту; для визначення переможця в акціях, організованих Продавцем; надання послуг і клієнтської підтримки за запитом Користувача / Покупця; поліпшення власних послуг, змісту сайту та реклами; повідомлення Користувача / Покупця про послуги, новини і рекламних пропозиціях інтернет-магазину за допомогою SMS, електронних повідомлень, MMS, пошти і т.д .;

14.5. Продавець не несе відповідальності за відомості, надані Користувачем / Покупцем на Сайті в загальнодоступній формі.

14.6. Відвідувач / Покупець дає згоду на використання зазначених засобів зв'язку Продавцем, а також третіми особами, що залучаються ним для цілей виконання зобов'язань перед Відвідувачами / Покупцями, з метою здійснення розсилок рекламного та інформаційного характеру, що містять інформацію про знижки, майбутніх і діючих акціях та інших заходах Продавця , про передачу замовлення в доставку, а також іншу інформацію, безпосередньо пов'язану з виконанням зобов'язань Покупцем в рамках цього Договору.

14.7. До відносин між Користувачем / Покупцем і Продавцем застосовуються положення чинного законодавства України.

14.8. У разі виникнення питань, розбіжностей або претензій з боку Користувача / Покупця він повинен звернутися до Продавця по телефону або іншим доступним способом, використовуючи контактну інформацію, розміщену на Сайті. Все виникає суперечки Сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів, у разі недосягнення згоди, спір підлягає врегулюванню в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

14.9. Визнання судом недійсності будь-якого положення цієї Угоди не тягне за собою недійсність інших положень.

Limwine

Мені 18 років і я маю право вживати алкогольні напої
Мне 18 лет и я имею право употреблять алкогольные напитки
НАДМІРНЕ СПОЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ ШКІДЛИВЕ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я